Vandanalyse af vandet fra Tørsbøl Vandværk

Tørsbøl Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Vandanalyserne bliver taget iht. Bekendtgørelse af drikkevandkvalitet, antallet og hvilke prøver der skal tages fremgår her.

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 


Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Tørsbøl Vandværk's vand er 12,5

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her  

Prøverne i 2019 er taget efter den nye drikkevandsbekendtgørelse og Kontrolprogram for Tørsbøl Vandværk.

Straks prøve tages umiddelbart efter åbning af vandhaqnen
Flush prøve tages når vandet har løbet et stykke tid og vandhanen desinficeres. Det er for at sikre, at eventuelle prøver ikke stammer fra vandhanen.

Dato  Sted Type Bemærkninger  Rapport i PDF
 2019  
 
         
 28-08-2018 Vandværket Drikkevandskontrol Gruppe A - Straks Hent rapport
 2808-2019 Vandværket Drikkevandskontrol Gruppe A - Flush Hent rapport
 28-08-2019 Vandværket Kontrol af org. mikroforureninger   Hent rapport
 15-05-2019 Boring DGU nr. 168.1349 Kontrol af org. microforurening    Chorthaloni-Amidsulfonsyre Hent rapport
 15-05-2019 Boring DGU nr. 168.1348 Kontrol af org. microforurening Chorthalonil-Amidsulfonsyre Hent rapport
 15-05-2019 Afgang vandværk Kontrol af org. microforurening Chorthalonil-Amidsulfonsyre Hent rapport
 12-03-2019 Gl. Kirkevej 15 Gruppe A Straks Ledningsnetprøve Hent rapport
 12-03-2019 Gl. Kirkevej15 Gruppe A Flush Ledningsnetprøve Hent rapport
         
         
 2018        
 24-04-2018 Gammeltoft 5 - Køkken Begrænset kontrol   Hent rapport
 
 2017        
 05-10-2017 Vandværket Udvidet kontrol   Hent rapport
 Ekstra oridinær prøver for Desphenyl-Chloridazon    
 20-09-2017  Vandværket Afgang vandværket    Hent rapport
 20-09-2017  Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348  Hent rapport
 20-09-2017  Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1349  Hent rapport
         
 05-04-2017 Tørsbølgade 42 Begrænset Ledningsnet   Hent rapport
 05-04-2017 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348 Hent rapport
         
         
2016       
14-03-16 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348  Hent rapport
14-03-16 Gammeltoft 5 Begrænset Ledningsnettet    Hent rapport
14-03-16 Afgang vandværket Normal kontrol    Hent rapport
         
 2015        
23-09-15 Vestermark 3 Begrænset Ledningsnet Udtaget efter ønske fra forbruger  Hent rapport
23-09-15 Afgang vandværket Udvidet kontrol    Hent rapport
09-02-15 Bundfældningstank Bundslam Iht. udledningstilladelse  Hent rapport
09-02-15 Gammeltoft 5 Begrænset Ledningsnet    Hent rapport
         
 2014        
18-03-14 Afgang vandværket Normal kontrol    Hent rapport
18-03-16 Tørsbølgade 42 Begrænset Ledningsnettet    Hent rapport

Analyser udtaget før 1. januar 2014 kan oplyses, ved henvendelse til vandværket