Tørsbøl Vandværk har installeret fjern aflæste målere fra Kamstrup.

Vandværket foretager kontrolaflæsning en gang om måneden og årsaflæsningen foretages om formiddagen den første hverdag i det nye år, det er denne aflæsning der bruges i forbindelse med årsafregningen. Vandværket aflæser både forbruget, pr. månedsafslutning og aktuelt forbrug på aflæsningstidspunkt, men vi bruger måneds aflæsningen som beregning af årsforbruget.

Ved uoverensstemmelse mellem den fjernaflæste og den faktuelle visning på vandmåleren, er det visningen på vandmåleren der gælder, jf. gældende lovgivning.

Forbrugeren har også pligt til, at indberette til vandværket, hvis de observere uregelmæssigeheder ved vandmåleren. Det indskærpes ligeledes, at fjernelse af diverse plomber ved og omkring vandmåleren kun må udføres af vandværket.
Aut. VVSmester kan bryde plomberingen omkring tilslutningen, men vandværket, skal underrettes herom

Vejledning til Multical 21 kan hentes her